Bogdan Bigus zajmuje drugie miejsce w Czech International Senior Amateur !!!